Bảng lãi suất vay mua ô tô năm 2021
Ngân hàng Lãi suất
năm đầu
Mức vay tối đa
%/ giá trị xe
Thời gian vay
(Tháng)
Ngân hàng VIB bank 9.49% 80% 84
Ngân hàng Seabank 9.40% 80% 84
Ngân hàng TPBank 9.80% 80% 84
Ngân hàng Techcombank 9.80% 80% 84
Ngân hàng Vietcombank 9.0% 80% 60
Ngân hàng SHB 7.9% 75% 84
Ngân hàng VietinBank 8.99% 80% 60
Ngân hàng VPBank 9.90% 70% 84
Ngân hàng OCB 6.99% 80% 84
Ngân hàng Bảo Việt Bank 8.04% 80% 84

Danh sách lãi suất tham khảo cho vay mua ô tô trả góp tại các ngân hàng năm 2022