Ranger Thế Hệ Mới

Giá: Liên hệ
Khuyến mại: Liên hệ
Tư vấn mua xe: 083.380.26.26

Ford Ranger Raptor

Giá: 1.255.000.000 VNĐ
Khuyến mại: 1.255.000.000 VNĐ
Tư vấn mua xe: 083.380.26.26

Ford Ranger Raptor 3.0 V6

Giá: Liên hệ
Khuyến mại: Liên hệ
Tư vấn mua xe: 083.380.26.26

Ford Ranger Wildtrak 2.0 Bi- Turbo 4×4

Giá: 937.000.000 VNĐ
Khuyến mại: 937.000.000 VNĐ
Tư vấn mua xe: 083.380.26.26

Ford Ranger Limited

Giá: 811.000.000 VNĐ
Khuyến mại: 811.000.000 VNĐ
Tư vấn mua xe: 083.380.2626

Ford Ranger XLS 2.2 4×2 AT

Giá: 662.000.000 VNĐ
Khuyến mại: 662.000.000 VNĐ
Tư vấn mua xe: 083.380.26.26

Ford Ranger XLS 2.2 4×2 MT

Giá: 642.000.000 VNĐ
Khuyến mại: 642.000.000 VNĐ
Tư vấn mua xe: 083.380.26.26

Ford Ranger XL 2.2 4×4 MT

Giá: 628.000.000 VNĐ
Khuyến mại: 628.000.000 VNĐ
Tư vấn mua xe: 083.380.26.26